2016


På tide å ta farvel med et år som snart går inn i bøkene og ønske et nytt velkomment.
Jeg pleier å være den som har den nye almanakken ventende for lengst, dønn klar for et nytt år sitrende av spenning. I år er det anderledes.


2016 ble et år med både opp og nedturer. 
Drømmer som gikk i oppfyllelse, smil, latter og kjærlighet. 
Men det ble også et år fylt med bekymringer, sykdom, tunge tanker og tårer. Jeg går inn i et nytt år tankefull og bekymret, kanskje ikke for meg spesifikt men med tanke på fremtiden for oss alle. Samtidig forsøker jeg å etterleve min mors ord; "det som skjer det skjer og da får man ta det da. Før den tid er det intet man kan gjøre annet enn å leve i nuet".Takk for nå og velkommen 2017
/It`s about time to say goodbye to this year and wish another one welcome.
I`m usually the one who`s had my new calendar ready for a long time eager to begin the new year, but this year it`s different. 2016 became a year with both ups and downs. Dreams that came true, smiles, laughter and love. But also worries, illness, burdensome thoughts and tears. I enter this new year a bit gloomy and worried, maybe not because of my own future precisely but for the future for all of us. At the same time i`m trying to live by my mothers words; "what happens happens and you must deal with it then. Before that, all you can do is live in the moment and enjoy".  

Therese

Post a Comment

© Scandinavian Simplicity. Design by FCD.