pictures by me from my little boys room

Av sikkerthetsmessige årsaker trekker Ferm Living 
tilbake barnelampene sine fra markedet. I begrunnelsen på nettsiden 
blir det oppgitt at lampen er for lett å plukke ned fra veggen samt 
at et parti lamper er blitt produsert og solgt der bryteren kan åpnes og gi 
små barn elektrisk støt. Kunder anbefales å ta kontakt med butikken 
der lampen ble kjøpt for å få den erstattet med et nytt og oppgradert produkt. 
Du kan lese mer på nettsiden til Ferm Living og del gjerne nyheten 
videre enten via blogg eller instagram. Dette er (desverre for øyeblikket) 
en populær lampe som finnes i mange hjem med små barn. 

/
Ferm Living are withdrawing their 
popular children's lamp from the market 
due to safety concerns. You can read more about it
at their webpage Ferm Living. Please pass the 
news on via your instagram or blog if you 
have one. These are popular lamps to be found
in many homes with small children. 

Therese 
Post a Comment

© Scandinavian Simplicity. Design by FCD.